ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DW-1485E5S
نمایش سریع

ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DW-1485E5S

2,533,600تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DW-1485E5S  مشخصات محصول صفحه نمایشLED ;کلاس انرژی ++A قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنظیم سبد بالا قابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور ( جهت شستشوی سبزیجات _ از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد) دارای..

ظرفشویی دوو DW-1473E5S
نمایش سریع

ظرفشویی دوو DW-1473E5S

2,390,000تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو DW-1473E5Sمشخصات محصول صفحه نمایش LCDدکمه های لمسیکلاس انرژی َA++قابلیت شستشو با نصف ظرفیتسه طبقه مجزا همراه با ارتقاع قابل تنظیم سبد بالاقابلیت تاخیر زمان شستشودارای برنامه شستشوی سریعدارای برنامه پیش شور جهت شستشوی سبزیجاتعیب یاب هوشمندقفل کودک..

ظرفشویی دوو DW-1485E5W
نمایش سریع

ظرفشویی دوو DW-1485E5W

2,481,400تومان

معرفی محصول ماشین ظرفشویی دوو DW-1485E5W مشخصات محصول صفحه نمایش LCD و دکمه های لمسی کلاس انرژی++A  قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنطیم سبد بالاقابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور (جهت شستشوی سبزیجات ) از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد ..

ظرفشویی دوو DW-1486E5W
نمایش سریع

ظرفشویی دوو DW-1486E5W

2,344,300تومان

معرفی محصول  ظرفشویی دوو DW-1486E5W مشخصات محصول صفحه نمایش LCD و دکمه های لمسی کلاس انرژی++A  قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنطیم سبد بالاقابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور (جهت شستشوی سبزیجات ) از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد ..

ظرفشویی دوو مدل  DDW-1473S
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل DDW-1473S

2,390,000تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل  DDW-1473S مشخصات محصول صفحه نمایش LCD و دکمه های لمسی کلاس انرژی++A  قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنطیم سبد بالاقابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور (جهت شستشوی سبزیجات ) از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد&n..

ظرفشویی دوو مدل  DW-1485S
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل DW-1485S

2,533,600تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل  DW-1485S مشخصات محصول صفحه نمایش LED کلاس انرژی ++A قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنظیم سبد بالا قابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور (جهت شستشوی سبزیجات _ از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد) دارای قابلی..

ظرفشویی دوو مدل  DW-1584S
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل DW-1584S

2,416,200تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل  DW-1584S مشخصات محصول صفحه نمایش LED کلاس انرژی +++A  موتور دایرکت درایو قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنظیم سبد بالا قابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور(جهت شستشوی سبزیجات  از قرص و مواد شوین..

ظرفشویی دوو مدل  DW1473T
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل DW1473T

2,429,100تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل  DW1473T مشخصات محصول ..

ظرفشویی دوو مدل DW-1473W
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل DW-1473W

2,337,700تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل DW-1473W  مشخصات محصول صفحه نمایش LCD و دکمه های لمسی کلاس انرژی++A  قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنطیم سبد بالاقابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور (جهت شستشوی سبزیجات ) از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد&nb..

ظرفشویی دوو مدل DW-1485W
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل DW-1485W

2,481,400تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل DW-1485W مشخصات محصولصفحه نمایش LED کلاس انرژی ++A قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنظیم سبد بالا قابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور (جهت شستشوی سبزیجات _ از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد) دارای قابلیت خشک کن و ک..

ظرفشویی دوو مدل DW-1486W
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل DW-1486W

2,344,300تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل DW-1486W مشخصات محصول صفحه نمایش LCD و دکمه های لمسی کلاس انرژی++A  قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنطیم سبد بالاقابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور (جهت شستشوی سبزیجات ) از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد سیس..

ظرفشویی دوو مدل DW-1584T
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل DW-1584T

2,422,800تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل DW-1584T مشخصات محصول صفحه نمایش LED کلاس انرژی +++A  موتور دایرکت درایو قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنظیم سبد بالا قابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور(جهت شستشوی سبزیجات  از قرص و مواد شوینده است..

ظرفشویی دوو مدل: DW-1486S
نمایش سریع

ظرفشویی دوو مدل: DW-1486S

2,403,100تومان

معرفی محصول ظرفشویی دوو مدل: DW-1486S مشخصات محصول صفحه نمایش LCD و دکمه های لمسی کلاس انرژی++A  قابلیت شستشو با نصف ظرفیت سه طبقه مجزا همراه با ارتفاع قابل تنطیم سبد بالاقابلیت تاخیر زمان شستشو دارای برنامه شستشوی سریع دارای برنامه پیش شور (جهت شستشوی سبزیجات ) از قرص و مواد شوینده استفاده نگردد سی..

لباسشویی دوو مدل DWK-8212CT
نمایش سریع

لباسشویی دوو مدل DWK-8212CT

1,980,000تومان

معرفی محصول لباسشویی دوو مدل DWK-8212CT مشخصات محصول تسمه ای 1200 دورکلاس انرژی ++Aحباب ساز مخزن الماسه نانوسیلور عیب یاب  خودکار..

ماشين ظرفشويي دوو مدل DW-1473W
نمایش سریع

ماشين ظرفشويي دوو مدل DW-1473W

2,337,700تومان

معرفی محصول ماشين ظرفشويي دوو مدل DW-1473W مشخصات محصول صفحه نمایش LCDدکمه های لمسیکلاس انرژی َA++قابلیت شستشو با نصف ظرفیتسه طبقه مجزا همراه با ارتقاع قابل تنظیم سبد بالاقابلیت تاخیر زمان شستشودارای برنامه شستشوی سریعدارای برنامه پیش شور جهت شستشوی سبزیجاتعیب یاب هوشمندقفل کودک..

نمایش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)