نمایش سریع

یخچال تک دوو مدل DELF-0500GW

892,000تومان

معرفی محصول یخچال تک دوو مدل DELF-0500GW مشخصات محصول محفظه سردخانه مجزاسامانه روشنایی LED کنترل مکانیکی دما درب با قابلیت تغییر جهت بازشدن مصرف انرژی +A ..

نمایش سریع

یخچال دوو مدل 2700MW بالا فریزر

4,126,700تومان

معرفی محصول یخچال دوو مدل 2700MW بالا فریزر مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور سیستم کنترل هوشمند الکترونیکی سامانه روشنایی LED گردش چند گانه جریان هوا مصرف انرژی+A ..

نمایش سریع

یخچال فریزر بالا دوو مدل 2500GW

3,376,500تومان

معرفی محصول یخچال فریزر بالا دوو مدل  2500GW مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسورسیستم کنترل هوشمند الکترونیکی سامانه روشناییLED گردش چندگانه جریان هوامصرف انرژی +A ..

نمایش سریع

یخچال فریزر بالا دوو مدل 2500SS

3,512,200تومان

معرفی محصول یخچال فریزر بالا دوو مدل  2500SS مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور سیستم کنترل هوشمند الکترونیکی سامانه روشنایی LED  گردش چندگانه جریان هوا مصرف انرژی +A ..

نمایش سریع

یخچال فریزر بالا دوو مدل 2400MW

3,485,600تومان

معرفی محصول یخچال فریزر بالا دوو مدل 2400MW مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور سیستم کنترل هوشمند الکترونیکی سامانه روشنایی LED گردش چند گانه جریان هوا مصرف انرژی +A ..

نمایش سریع

یخچال فریزر بالا دوو مدل 2500EW

3,441,200تومان

معرفی محصول یخچال فریزر بالا دوو مدل 2500EW  مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور سیستم کنترل هوشمند الکترونیکی سامانه روشنایی LEDگردش چندگانه جریان هوا مصرف انرژی+A  ..

نمایش سریع

یخچال فریزر بالا دوو مدل 2600MW

3,812,700تومان

معرفی محصول یخچال فریزر بالا دوو مدل 2600MW  مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور سیستم کنرل هوشمند الکترونیکی سامانه روشنایی LEDگردش چندگانه جریان هوا مصرف انرژی +A..

نمایش سریع

یخچال فریزر بالا دوو مدل 2600SS

3,964,800تومان

معرفی محصول یخچال فریزر بالا دوو مدل 2600SS مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور سیستم کنرل هوشمند الکترونیکی سامانه روشنایی LEDگردش چندگانه جریان هوا مصرف انرژی +A..

نمایش سریع

یخچال فریزر دوو مدلPlus 660 PT

3,204,900تومان

معرفی محصول یخچال فریزر دوو مدلPlus 660 PT مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسور های کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور چهار کشو در فریزر سامانه روشنایی LED کنترل هوشمند دما سیستم سرمایش  سه بعدیصفحه نمایش لمسی مصرف انرژی +A ..

نمایش سریع

یخچال فریزر پایین دوو سری اولتیمو مدل DEBF-2800SS

4,029,000تومان

معرفی محصول یخچال فریزر پایین دوو سری اولتیمو مدل  DEBF-2800SS مشخصات محصول سامانه کنترل سرمایش الکترونیک DIGITAL COOLING قابلیت تبدیل فریزر به یخچال EXTRA REF سامانه سرمایش دوگانه دارای یخساز اتوماتیک متصل به آب شهر سنسور حرکتی هوشمند دارای 124 ماه ضمانت کمپرسور مصرف انرژی +A..

نمایش سریع

یخچال فریزر پایین دوو سری اولتیمو مدل DEBF 2800GW

3,950,000تومان

معرفی محصول یخچال فریزر پایین دوو سری اولتیمو مدل DEBF 2800GW  مشخصات محصول ..

نمایش سریع

یخچال فریزر پایین دوو سری اولتیمو مدل DEBF-2800LW

3,989,500تومان

معرفی محصول یخچال فریزر پایین دوو سری اولتیمو مدل DEBF-2800LW مشخصات محصول سامانه کنترل سرمایش الکترونیک DIGITAL COOLING قابلیت تبدیل فریزر به یخچال EXTRA REF سامانه سرمایش دوگانه دارای یخساز اتوماتیک متصل به آب شهر سنسور حرکتی هوشمند دارای 124 ماه ضمانت کمپرسور مصرف انرژی +A..

نمایش سریع

یخچال فریزر پایین دوو مدل GW 2100

3,115,200تومان

معرفی محصول یخچال فریزر پایین دوو مدل  GW 2100 مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسور های کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور چهار کشو در فریزر سامانه روشنایی LED کنترل هوشمند دما سیستم سرمایش  سه بعدیصفحه نمایش لمسی مصرف انرژی +A ..

نمایش سریع

یخچال فریزر پایین دوو مدل LW 2100

3,151,100تومان

معرفی محصول یخچال فریزر پایین دوو مدل LW 2100 مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسور های کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور چهار کشو در فریزر سامانه روشنایی LED کنترل هوشمند دما سیستم سرمایش  سه بعدیصفحه نمایش لمسی مصرف انرژی +A ..

نمایش سریع

یخچال فریزر پایین دوو مدل Plus 660 EW

3,096,900تومان

معرفی محصول یخچال فریزر پایین دوو مدل Plus 660 EW مشخصات محصول مجهز به نسل جدید کمپرسور های کم مصرف ضمانت طلایی 124 ماهه کمپرسور چهار کشو در فریزر سامانه روشنایی LED کنترل هوشمند دما سیستم سرمایش  سه بعدیصفحه نمایش لمسی مصرف انرژی +A ..

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)